Θέλετε να θεωρήσετε το μισθωτήριο συμβόλαιο στη ΔΟΥ; ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΤΟ κάντε το  εύκολα και  γρήγορα με τη βοήθεια της εταιρίας  CSC.GR

Από την 1/1/2014 η υποβολή του μισθωτηρίου ηλεκτρονικά μέσω taxisnet έγινε υποχρεωτική βάσει της ΠΟΛ. 1013/2014.

Απαραίτητες ενέργειες για την ηλεκτρονική καταχώρηση μισθωτηρίου

Σε περίπτωση που δεν έχετε τους απαραίτητους κωδικούς για το taxisnet θα πρέπει να εκδώσετε τον κλειδάριθμο από την εφορία

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις δείτε τις Οδηγίες Συμπλήρωσης της εφαρμογής, καθώς και τις Συχνές Ερωτήσεις

Σε περιπτώσεις που τεκμηριωμένα είναι αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή και η δήλωση μισθώσεως υποβάλλεται για λογαριασμό του εκμισθωτή:

  • από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, ή
  • εκκαθαριστή κληρονομίας διορισμένο από το δικαστήριο, ή
  • εκτελεστή διαθήκης που διορίστηκε από το δικαστήριο ή από τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων, ή
  • σύνδικο πτώχευσης σε περίπτωση πτώχευσης φυσικού προσώπου, ή
  • προσωρινό διαχειριστή σε περίπτωση επιδικίας, ή
  • μεσεγγυούχο σε περίπτωση μεσεγγύησης, ή
  • επίτροπο ή κηδεμόνα ή δικαστικό συμπαραστάτη σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου είναι ανήλικο τέκνο ή άτομο σε δικαστική συμπαράσταση,

τότε το μισθωτήριο θα υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ του εκμισθωτή με το ειδικό έντυπο δήλωσης, όπως ορίζει η ΠΟΛ. 1028/2015.

Απαραίτητες ενέργειες-δικαιολογητικά για την χειρόγραφη θεώρηση στη ΔΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που παρέχει την συγκεκριμένη υπηρεσία για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

 

Καλέστε μας τώρα!

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που παρέχει την συγκεκριμένη υπηρεσία για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

 

Καλέστε μας τώρα!