Επιθυμείτε να μεταφράσετε επίσημα κάποιο ελληνικό δημόσιο έγγραφο για να το χρησιμοποίησετε στο εξωτερικό;

Η εταιρία http://cs-c.gr/ με την εμπειρία που διαθέτει, μπορεί να σας βοηθήσει στη κατάθεση του εγγράφου σας στη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. για να μεταφραστεί επίσημα

 

Απαραίτητες ενέργειες για την επίσημη μετάφραση εγγράφων

 

 

Δείτε το αναλυτικό τιμολόγιο της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΕΞ

 

Η Μεταφραστική Υπηρεσία παρέχει πάσης φύσεως μεταφραστικές υπηρεσίες στις κάτωθι γλώσσες:
Αγγλική Γερμανική Κινεζική Ουκρανική Σερβική Φλαμανδική
Αλβανική Γεωργιανή Κροατική Πολωνική Σουηδική
Αραβική Εβραϊκή Μολδαβική Πορτογαλική Τουρκική
Βουλγαρική Ισπανική Ολλανδική Ρουμανική Τσέχικη
Γαλλική Ιταλική Ουγγρική Ρωσική Φινλανδική