ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

 1. Αν η βάπτιση έχει τελεστεί στην Ελλάδα:Δικαιολογητικά:

  – Πιστοποιητικό βάπτισης (βεβαίωση) από τον ιερέα που τέλεσε τη βάπτιση.

  (Εάν η καταχώριση βάπτισης αφορά βάπτιση που έχει τελεστεί πριν από τις 27/4/13 απαιτείται παράβολο Δημοσίου 13 ευρώ +20% = 15.60 ευρώ πραγματικής αξίας)

  – Η βάπτιση δηλώνεται από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, ή από συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού ή τον ανάδοχο, ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

  – Επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βάπτιση μπορεί επίσης να καταχωρηθεί στο Ληξιαρχείο του Δήμου που ανήκει ο ιερός ναός στον οποίο τελέστηκε το μυστήριο. (Έκθεση Βάπτισης – δεν προσκομίζεται παράβολο).

 2. Αν η βάπτιση έχει τελεστεί στο εξωτερικό:
  • Αν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης από Ελληνικό Προξενείο:Η βάπτιση καταχωρείται στο περιθώριο της ήδη συνταχθείσας προξενικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης και προσκομίζεται στην Υπηρεσία μας αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται με αλληλογραφία.
  • Αν υπάρχει πιστοποιητικό βάπτισης από Εκκλησία:Δικαιολογητικά:

   – Πρωτότυπο πιστοποιητικό βάπτισης ή γέννησης-βάπτισης της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο εξωτερικό -μεταφρασμένο επίσημα στα Ελληνικά εάν χρειάζεταιi – επικυρωμένο από την αντίστοιχη Εκκλησιαστική Αρχή στην Αθήνα (Μονή Πετράκη, Ιασίου 1, Αθήνα – πίσω από τη στάση «μετρό Ευαγγελισμός»).

   (Εάν η καταχώριση βάπτισης αφορά βάπτιση που έχει τελεστεί πριν από τις 27/4/13 απαιτείται παράβολο Δημοσίου 13 ευρώ+20% = 15.60 ευρώ πραγματικής αξίας)

   – Η βάπτιση δηλώνεται από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, ή από συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού ή τον ανάδοχο, ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

   – Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η βάπτιση έχει τελεστεί από άλλη εκκλησία/δόγμα πρέπει να επικυρωθεί από τις αντίστοιχες Εκκλησιαστικές Αρχές στην Ελλάδα.

   ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κατά τη γέννηση έχει δοθεί όνομα διαφορετικό από της βαπτίσεως (ονοματοδοσία) το κύριο όνομα του τέκνου δεν αλλάζει μετά την βάπτιση, διότι η ονοματοδοσία δεν ανακαλείται. Η αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο με δικαστική απόφαση (άρθρο 13 και άρθρο 25 του Ν. 344/76).

  —————————–
  i Γίνονται αποδεκτές οι επίσημες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Μοναστηράκι), ή από εξουσιοδοτημένο μόνιμο υπάλληλο της οικείας προξενικής αρχής ή από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος θα πρέπει να είναι μέλος οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου της Ελλάδας και να υπογράφει ως «ο μεταφράσας» δικηγόρος ή από πτυχιούχου μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.