Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για την άρση ακινησίας

 

 

Στην περίπτωση παλαιών εταιριών (ίδρυση πριν το 2015) απαιτούνται ακόμη:

  • καταστατικό για τις ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ
  • ΦΕΚ ίδρυσης & εκπροσώπησης για τις ΕΠΕ ή ΑΕ

Στην περίπτωση νέων εταιριών (ίδρυση μετά το 2015) απαιτούνται ακόμη:

  • Ανακοίνωση ΓΕΜΗ για την ίδρυση και εκπροσώπηση της εταιρίας

 

ΤΕΛΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΑ

Βάσει της Εγκυκλίου Ε.2101/2.7.2020 από 2/7/2020 κατά την άρση ακινησίας ΔΕΝ θα προ-εξοφλούνται τα τέλη κυκλοφορίας ολόκληρου του έτους, αλλά μόνο τα τέλη των εναπομείναντων μηνών

π.χ. εαν η άρση γίνει τον μήνα Ιούλιο (7ος μήνας του έτους) θα πρέπει να εξοφληθούν τα τέλη των εναπομεινάντων 6 μηνών.

Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα να γίνει άρση για όσους μήνες επιθυμεί ο φορολογούμενος, ακόμα και για 1 μόνο μήνα πληρώνοντας τα αντίστοιχα τέλη, π.χ. 1/12 για 1 μήνα, 2/12 για 2 μήνες κ.ο.κ

Πρέπει, παρόλα αυτά, να αναφερθεί ότι η ανωτέρω επιλογή χρονικού διαστήματος άρσης, εφόσον γίνει, είναι δεσμευτική και δεν παρέχεται η δυνατότητα εκ νέου, εντός του 2020, άρσης της ακινησίας και κυκλοφορίας του οχήματος με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με αναλογική καταβολή. Δηλαδή, ο φορολογούμενος έχει δυνατότητα άρσης μόνο 1 φορά στο μέσα στο τρέχων έτος

 

Απαραίτητα τέλη για την άρση ακινησίας

 

1. Κόστος τελών κυκλοφορίας (από 1/1/2016)

Α. Για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες ΙΧ που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα εώς τις 31/12/2000

Κατηγορία Κινητήρας σε κυβ. εκατ. Τέλη Κυκλοφορίας
Α’ Εως 300 22 €
Β’ 301 – 785 55 €
Γ’ 786 – 1071 120 €
Δ’ 1072 – 1357 135 €
Ε’ 1358 – 1548 225 €
ΣΤ’ 1549 – 1738 250 €
Ζ’ 1739 – 1928 280 €
Η’ 1929 – 2357 615 €
Θ’ 2358 – 3000 820 €
Ι’ 3001 – 4000 1025 €
Κ’ 4001 και άνω 1230 €

 

Β. Για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες ΙΧ που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τις 1/1/2001 εώς τις 31/12/2005

Κατηγορία Κινητήρας σε κυβ. εκατ. Τέλη Κυκλοφορίας
Α’ Εως 300 22 €
Β’ 301 – 785 55 €
Γ’ 786 – 1071 120 €
Δ’ 1072 – 1357 135 €
Ε’ 1358 – 1548 240 €
ΣΤ’ 1549 – 1738 265 €
Ζ’ 1739 – 1928 300 €
Η’ 1929 – 2357 630 €
Θ’ 2358 – 3000 840 €
Ι’ 3001 – 4000 1050 €
Κ’ 4001 και άνω 1260 €

 

Γ. Για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες ΙΧ που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τις 1/1/2006 έως 31/10/2010

Κατηγορία Κινητήρας σε κυβ. εκατ. Τέλη Κυκλοφορίας
Α’ Εως 300 22 €
Β’ 301 – 785 55 €
Γ’ 786 – 1071 120 €
Δ’ 1072 – 1357 135 €
Ε’ 1358 – 1548 255 €
ΣΤ’ 1549 – 1738 280 €
Ζ’ 1739 – 1928 320 €
Η’ 1929 – 2357 690 €
Θ’ 2358 – 3000 920 €
Ι’ 3001 – 4000 1150 €
Κ’ 4001 και άνω 1380 €

 

Δ. Για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες ΙΧ που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από από 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο).

Κατηγορία

γρ./χιλ. εκπομπών CO2

Ετήσια τέλη (€)/ γραμ. CO2 Σύνολο Τελών Κυκλοφορίας
0 – 90 0 €/γραμ. 0 €
91 – 100 0,90 €/γραμ. 81,9€ – 100€
101 – 120 0.98 €/γραμ. 100€ – 117,6€
121 – 140 1.20 €/γραμ. 145,2€ – 168€
141 – 160 1,85 €/γραμ. 260.9€ – 296€
161 – 180 2,45 €/γραμ. 394,5€ – 441€
181 – 200 2,78 €/γραμ. 503,2€ – 556€
201 – 250 3,05 €/γραμ. 613,1€ – 762,5€
251 και άνω 3,72 €/γραμ. 933,7€ και άνω

 

Πλέον για την πληρωμή οπουδήποτε ποσού άνω των 100€ στην εφορία απαιτείται τραπεζική επιταγή και όχι μετρητά, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται ρητά υπέρ “ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ” !!!