Γεννήσεις τέκνων μέσα σε γάμο από Έλληνες Γονείς και Γεννήσεις σε μεικτό γάμο από 8-5-1984 μέχρι σήμερα