**Εάν είστε μόνιμος* κάτοικος εξωτερικού το τελευταίο διάστημα  θα πρέπει να γίνει η μεταφορά σας στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.**

***Όπως αναγράφεται στη  ΠΟΛ.1177/2014 μόνιμη ή συνήθης διαμονή σε ένα κράτος θεωρείται εκείνη που ξεπερνά τις 183 ημέρες μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος***

Βάσει της ΠΟΛ.1067/2015, οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης εισοδήματος στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας.

Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. μία δευτερεύουσα κατοικία ή ένα επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου ή αυτοκινήτου στην Ελλάδα δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης εισοδήματος.

Τέλος, βάσει της ΠΟΛ. 1201/2017, καθορίστηκε η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στη ΔΟΥ κατ. εξωτερικού

Απαραίτητες ενέργειες-δικαιολογητικά για την μεταφορα στη ΔΟΥ κατ. εξωτερικού

ΒΗΜΑ 1

***Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1201/2017 όσοι επιθυμούν να μεταφερθούν στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού οφείλουν να υποβάλλουν τα πιο πάνω έντυπα, το αργότερο έως το τέλος του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης. Π.χ. εαν κάποιος έγινε μόνιμος κάτοικος εξωτερικού το 2017, τότε θα πρέπει να το δηλώσει στην οικία ΔΟΥ του έως τις 31/12/2018.***

Τα συγκεκριμένα έγγραφα του ξένου κράτους θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης ή του προξενείου και να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά

ΒΗΜΑ 3

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που παρέχει την συγκεκριμένη υπηρεσία για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

 

Καλέστε μας τώρα!