Απαραίτητες ενέργειες-δικαιολογητικά για τη μεταφορά έδρας στον ΟΑΕΕ

Δείτε επίσης και τις υπηρεσίες διαγραφή από τον ΟΑΕΕ, καθώς και τη εγγραφή-επανεγραφή στον ΟΑΕΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που παρέχει την συγκεκριμένη υπηρεσία για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

 

Καλέστε μας τώρα!