Μεταβιβάζουμε οχήματα σε άλλη περιοχή της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, απλα μας στέλνετε τα δικαιολογητικά και εμεις το κάνουμε για εσάς.

Ευκολα μεταβιβάζεται το όχημα σας με ένα τηλεφώνημα, σε όλη την Ελλάδα.

“Τα επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα μεταβιβάζονται μόνο στην έδρα της επιχείρησης των αγοραστών

Χρόνος παράδοσης νέα άδειας 24-48 ώρες έκτους αν απαρχή κολλήματα λόγο διαλογιστικά .

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για μεταβίβαση αυτοκινήτου:

• Εξουσιοδότηση Υπεύθυνη δήλωση (από τον Αγοραστή και τον πολίτη και αν πρόκειται για εταιρεία από τον εκπροσωπεί την εταιρεία «ο διαχωριστής»).

• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος (το πρωτότυπο).

• Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ( ΚΤΕΟ ) φωτοαντίγραφο.

• Αποδεικτικό καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας και τέλους Μεταβίβασης οχήματος. Ανάλογα μα τα κυβικά «Το πληρώνομαι εμείς να μη ταλαίπωρείστε»

• Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) εάν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο (δηλ. το είχε αγοράσει με δόσεις).

• Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών.

• Για εταιρίες χρειάζεται και το καταστατικό με τις τροποποιήσεις του, όπου αναφέρονται Δ.Σ., Διαχειριστές, Διάρκεια, Έδρα, Σκοπός (εταιρίες ΟΕ και ΕΕ) ή ΦΕΚ ίδρυσης και ΦΕΚ εκπροσώπων με τις τροποποιήσεις τους (εταιρίες ΕΠΕ και ΑΕ).

Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ώ

τον ……………………. με ΑΔΤ ………………………… όπως προβεί σε νομική ενέργεια για τη μετάβαση του αριθμού κυκλοφορίας ………….. , καθώς και να υπογράψει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση εξ’ ονόματός μου για το σκοπό αυτό.

Τέλος μεταβίβασης

Επιβατικά ΙΧ & μοτοσικλέτες

Κυλινδρισμός Τέλος μεταβίβασης Τέλος άδειας
Από 51 έως 400 ㎤ 30€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€
Από 401 έως 800 ㎤ 45€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€
Από 801 έως 1300 ㎤ 60€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€
Από 1301 έως 1600 ㎤ 90€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€
Από 1601 έως 1900 ㎤ 120€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€
Από 1901 έως 2500 ㎤ 145€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€
Από 2501㎤ & άνω 205€ Επιβ. 75€ / Μοτοσ. 9€

Επιβατικά δημοσίας χρήσεως

Κατηγορία Τέλος μεταβίβασης Τέλος άδειας
Ταξί 190€ 100€

Φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως

Μικτό βάρος σε κιλά Τέλος μεταβίβασης Τέλος άδειας
Έως 3500 30€ 75€
Από 3501 έως 10000 45€ 75€
Από 10001 έως 20000 75€ 75€
Από 20001 έως 30000 120€ 75€
Από 30001 έως 40000 145€ 75€
Από 40001 & άνω 175€ 75€

Φορτηγά δημοσίας χρήσεως

Μικτό βάρος σε κιλά Τέλος μεταβίβασης Τέλος άδειας
Έως 3500 75€ 100€
Από 3501 έως 10000 160€ 100€
Από 10001 έως 20000 235€ 100€
Από 20001 έως 30000 350€ 100€
Από 30001 έως 40000 455€ 100€
Από 40001 & άνω 360€ 100€

Λεωφορεία ιδιωτικής χρήσεως

Θέσεις Τέλος μεταβίβασης Τέλος άδειας
Έως 33 75€ 75€
Από 34 έως 50 105€ 75€
Από51 & άνω 135€ 75€

Λεωφορεία δημοσίας χρήσεως

Θέσεις Τέλος μεταβίβασης Τέλος άδειας
Έως 50 350€ 100€
Από51 & άνω 530€ 100€

 

περισσότερα για

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (άρθρα 26 & 27 του ν.2873
/2000, αντίστοιχα)

ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ