Μεταβιβάζουμε οχήματα σε όποια περιοχή της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, απλα μας στέλνετε τα δικαιολογητικά και εμεις το κάνουμε για εσάς

Ευκολα μεταβιβαζεται το όχημα σας με ενα τηλεφώνημα, σε όλη την Ελλάδα.

“Τα επαγγελματικά και αγροτικό αυτοκίνητα μεταβιβάζονται μόνο στην έδρα την επιχείρηση τον αγοραστής”

Χρόνος παράδοση νέα άδειας 24-48 ώρες έκτους αν απαρχή κολλήματα λόγο διαλογιστικά.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για μεταβίβαση αυτοκινήτου:

• Εξουσιοδότηση Υπεύθυνη δήλωση (από τον Αγοραστή και το πολίτης και αν πρόκειται για εταιρεία από τον εκπροσωπεί την εταιρία «ο διαχωριστής»).

• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος (το πρωτότυπο).

• Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ( ΚΤΕΟ ) φωτοαντίγραφο.

• Αποδεικτικό καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας και τέλους Μεταβίβασης οχήματος. Ανάλογα μα τα κυβικά «Το πληρώνομαι εμείς να μη ταλαιπωρείστε»

• Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) εάν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο (δηλ. το είχε αγοράσει με δόσεις).

• Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών.

• Ειδικά για εταιρίες χρειάζεται και το καταστατικό με τις τροποποιήσεις του, όπου αναφέρονται Δ.Σ., Διαχειριστές, Διάρκεια, Έδρα, Σκοπός (εταιρίες ΟΕ και ΕΕ) ή ΦΕΚ ίδρυσης και ΦΕΚ εκπροσώπων με τις τροποποιήσεις τους (εταιρίες ΕΠΕ και ΑΕ).

Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ώ

τον …………………. με ΑΔΤ ………………………… όπως προβεί αντί εμού σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια χρειαστεί για την μεταβίβαση του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ………….. , καθώς και να υπογράψει οποιαδήποτε αίτηση και υπεύθυνη δήλωση χρειαστεί εξ’ ονόματός μου για το σκοπό αυτό.

Τέλος μεταβίβασης

περισσότερα για

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
& ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
(άρθρα 26 & 27 του ν.2873/2000, αντίστοιχα)

πατηστε εδω 

ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ