Θέλετε να καταθέσετε στην εφορία τις πινακίδες του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας σας, έτσι ώστε να μην χρεώνεστε με περιττά τέλη κυκλοφορίαςτέλη πολυτελείαςασφάλιστραΚΤΕΟ και λοιπά πρόστιμα;

ΤΩΡΑ μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα στην εταιρία CSC.GRμε εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!!Με δελτίο τύπου στις 29/12/17 το ΥΠ.ΟΙΚ. ανακοίνωσε την παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και την κατάθεση πινακίδων έως και την Δευτέρα 5/1/2018.

Απαραίτητες ενέργειες-δικαιολογητικά για την κατάθεση πινακίδων (προσωρινή ακινησία ΙΧ ή ΜΟΤΟ)

*****Εαν επιθυμείτε να μάθετε πως μπορείτε να πάρετε πίσω την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες του αυτοκινήτου, δείτε την Άρση Ακινησίας

Μετά την κατάθεση των πινακίδων στην εφορία δεν πληρώνετε τέλη κυκλοφορίας και το όχημα δεν αποτελεί τεκμήριο, καθώς και ούτε υπολογίζεται φόρος πολυτελείας για το διάστημα που παραμένει κινητοποιημένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι πινακίδες μετά την 1/1/2013 δεν καταστρέφονται μετά την παρέλευση ενός έτους από την κατάθεση τους στη ΔΟΥ, ενώ σε περίπτωση καταστροφής νέες πινακίδες μπορούν να εκδoθούν στη οικεία Δ/νση Μεταφορών του ΥΜΕ ατελώς. Δείτε την Αντικατάσταση Πινακίδων

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που αναλαμβάνει διεκπεραιώσεις για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που παρέχει την συγκεκριμένη υπηρεσία για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

 

Καλέστε μας τώρα!