Έχετε χάσει κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο πρόσφατα και θέλετε να δηλώσετε το θάνατο στην εφορία;

Εμείς στην εταιρία CsC.gr μπορούμε να σας βοηθήσουμε  καταθέσετε τα δικαιολογητικά για τη δήλωση του θανάτου και των κληρονόμων στο μητρώο της ΔΟΥ του θανόντα

Απαραίτητες ενέργειες-δικαιολογητικά για την δήλωση θανάτου

Σε περίπτωση που θέλετε να εκδώσετε πιστοποιητικό για τους κληρονόμους – δείτε το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Ένα ακόμα σύνηθες πιστοποιητικό για την διαγραφή ενός θανόντα από την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες, είναι το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

Η  CsC.gr μπορεί να εκδώσει το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης για εσάς από το αρμόδιο πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο του δήμου του θανόντα.

Απαραίτητες ενέργειες για το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης

Το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης εκδίδεται από τα κατά τόπους ειρηνοδικεία για θανάτους από 1/3/2013 και μετά, ενώ για παλαιότερους θανάτους εκδίδεται και από το πρωτοδικείο αθηνών (κτίριο 4)Δείτε τον αντίστοιχο νόμο (Ν.4055/2012 άρθρο 4, εδάφιο 1 & 6)

ΒΗΜΑ 1

Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε το πιστοποιητικό στο εξωτερικό, θα πρέπει να επισημειωθεί και με τη σφραγίδα της Χάγης (apostile) από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Δείτε περισσότερα εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που παρέχει την συγκεκριμένη υπηρεσία για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

 

Καλέστε μας τώρα!