Αναλαμβάνουμε να αιτηθούμε για λογαριασμό σας τα αναδρομικά απο τη σύνταξη σας η την σύνταξη θανόντος για λογαριασμό των κληρονόμων με μονο 50 ευρω Εξοδα (πλέον ΦΠΑ) μέσα σε λίγα λεπτά, μπορείτε να κάνετε την αίτηση και τηλεφωνικά η με email, επικοινωνήστε άμεσα

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.