Η αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας στην εφορία είναι υποχρεωτική. Αυτή μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω της υποβολής του εντύπου Μ1 στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.

Για να το κάνετε ηλεκτρονικά χρειάζεστε τους κωδικούς του taxisnet και τον κλειδάριθμο από την εφορία

Εφόσον κάνετε εισαγωγή στον λογαριασμό σας επιλέγετε το menu Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου που βρίσκεται τελευταίο στο αριστερό μέρος της σελίδας και συμπληρώνετε την Οδό, τον Αριθμό και τον Ταχυδρομικό Κωδικό της νέας Διεύθυνσης και τέλος επιλέγετε Yποβολή.

Εαν δεν είστε πιστοποιημένος χρήστης του taxisnet ή εαν δυσκολεύεστε να κάνετε την μεταβολή ηλεκτρονικά τότε μπορείτε να επιλέξετε την εταιρία μας cSc.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που παρέχει την συγκεκριμένη υπηρεσία για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

 

Καλέστε μας τώρα!