ΕΚΔΟΣΗ ΑΜΑ (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΚΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕ 30 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021!

(ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ: 2108310100 Η ΣΤΕΙΛΤΕ EMAIL: INFO@CS-C.GR)

Εάν ασφαλίζεστε για πρώτη φορά ή εάν είσαστε έμμεσο μέλος ασφαλισμένο στο βιβλιάριο κάποιου άλλου θα πρέπει να απογραφείτε στο ΙΚΑ και να εκδώσετε δικό σας προσωπικό Αριθμό Μητρώο Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)

Από 1/1/2017 δεν εκδίδεται πλέον νέος αριθμός ΑΜΑ στο ΙΚΑ, αντ’ αυτού ενεργοποιείται ο ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ

Η εταιρία CSC.GRείναι σε θέση να αναλάβει εσάς την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο ΙΚΑ και να ενεργοποιήσει τον ΑΜΚΑ στο σύστημα του ΙΚΑ για εσάς.

Απαραίτητες ενέργειες-δικαιολογητικά για την ενεργοποίηση του ΑΜΚΑ στο ΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που παρέχει την συγκεκριμένη υπηρεσία για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

 

Καλέστε μας τώρα!