Άρση ακινησίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Βεβαίωση Ακινησίας (το χαρτί που παραλάβατε  από την Δ.Ο.Υ. όταν καταθέσατε την άδεια και τις πινακίδες)
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή δελτίο Διαβατηρίου του Αιτούντα
  • Αποδεικτικό πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του έτους που θα γίνει η άρση ακινησίας
  • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε ισχύ

Στην περίπτωση εταιρικού οχήματος

Για εταιρίες ΕΠΕ και ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ ίδρυσης και εκπροσώπησης

Για εταιρίες ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ απαιτείται καταστατικό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για να άρετε την ακινησία του οχήματός σας, θα πρέπει να καταθέσετε τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εκεί δηλαδή που καταθέσατε τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας. Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι στη περίπτωση που έχει συμπληρωθεί ένα έτος ακινησίας, οι πινακίδες κυκλοφορίας καταστρέφονται και  θα πρέπει να εκδοθούν καινούργιες.

 

 

 

πανελλαδικη μεταβιβαση αυτοκινητου